На главную
Видео добавленное пользователем “112 Hätäkeskuslaitos”
Näin käytät 112 Suomi -sovellusta
 
02:23
112 Suomi -sovellus nopeuttaa avunsaantia hätätilanteessa. Katso videolta, kuinka lataat sovelluksen ja kuinka se toimii. Hätäkeskuslaitos suosittelee sovelluksen lataamista. Lue lisää: www.digia.com/112suomi
Просмотров: 41202 112 Hätäkeskuslaitos
Hätäkeskuspäivystäjä - ERC Operator
 
03:35
Hätäkeskuslaitoksessa työskentelevä hätäkeskuspäivystäjä vastaa hätänumeroon 112 tuleviin avunpyyntöihin, jotka voivat koskea meneillään olevaa rikosta tai yleistä järjestystä ja turvallisuutta vaarantavaa tapahtumaa, äkillisesti sairastuneita tai vammautuneita ihmisiä, liikenneonnettomuuksia, tulipaloja tai vaikkapa sosiaalisia hätätilanteita. Hätäpuhelua ei yhdistetä Suomessa eteenpäin muille viranomaisille, vaan numeron 112 kautta hädässä oleva saa sekä poliisin, pelastuksen että sosiaali- ja terveystoimen avun. Tämä Suomen hätäkeskustoimintamalli on kansainvälisesti tarkasteltuna edistyksellinen. Hätäkeskuspäivystäjän tehtävänä on selvittää, mitä on tapahtunut ja missä, mikä on tehtävän riskiluokka sekä hälyttää tarvittaessa auttava viranomainen paikalle. Lisäksi hätäkeskuspäivystäjän on arvioitava potilaan terveydellinen riski tapahtuma- ja tilatietojen avulla, tunnistettava sosiaaliset hätätilanteet sekä pelastus- ja poliisiviranomaisten antaman avun tarve. Työn vaativuuteen kuuluu kriisissä olevan ihmisen kohtaaminen. Päivystäjä antaa soittajalle tarvittaessa ensiapu-, alkusammutus- tai muita toimintaohjeita sekä tukee hälytettyjä yksiköitä tehtävässä. Päivystäjän työ on kolmivuorotyötä. ________________________________________________________________ The ERC operators who work in emergency response centres answer the emergency calls coming in number 112. The calls may relate to an acute illness or injury, traffic accidents, crimes, incidents that threaten law and order, fires, or social emergency situations. The ERC operator finds out what has happened and where, gives the assignment a risk classification and then alarms the help needed to the accident scene. The operator also has to assess the health risk of the patient with the help of information given of the situation and the incident, recognise social services emergencies as well as the need of help given by rescue or police authorities. The demanding work of ERC operators includes interaction with people in crisis. The operator gives advice about first aid, fire extinguishing or other instructions if needed and also supports the alarmed police or rescue units in their work on the scene. The operators work in three shifts. An expert operator should be able to work independently, make decisions logically, act ethically and interact with other professional groups. A wide knowledge of customer service and team work skills as well as the ability to operate demanding computer systems are essential to be successful in this profession.
Просмотров: 14849 112 Hätäkeskuslaitos
ERICAn esittely
 
03:21
Kuvaus
Просмотров: 9716 112 Hätäkeskuslaitos
Lapsi soittaa 112
 
03:50
Vanhempien on hyvä harjoitella lapsen kanssa hätätilanteessa toimimista ja hätänumeroon 112 soittamista. Kotona tai koulumatkalla sattuvassa hätätilanteessa lapsi saattaa olla yksin ja joutua toimimaan nopeasti. Tällä videolla lapsi soittaa hätänumeroon 112.
Просмотров: 1188952 112 Hätäkeskuslaitos
112 Onnistunut yhteistyö - Lyckat samarbete
 
02:01
Hätäkeskuslaitos ja Suomen Poliisi palkittiin hyvästä yhteistyöstä ja onnistuneesta 8-vuotiaan tytön pelastamisesta kansainvälisellä palkinnolla. Kyseessä olevan tehtävän onnistumisessa keskeistä oli Hätäkeskuslaitoksen ja poliisin välinen luonteva ja saumaton yhteistyö sekä tekniikan toimiminen. Hätäkeskus antoi nopeasti pyydetyn virka-avun ja henkilöstön omaehtoinen lisätyöpanos täydensi hyvin poliisin työtä. *** Nödcentralsverket och Polisen i Finland belönades för gott samarbete och en lyckad räddning av en 8 årig flicka med ett internationellt pris. Det centrala för att uppdraget skulle lyckas var det naturliga och smidiga samarbetet mellan Nödcentralsverket och polisen samt att tekniken fungerade. Nödcentralsverket ordnade snabbt den begärda handräckningen, och polisens arbete kompletterades på ett bra sätt av personalens frivilliga extra arbetsinsats.
Просмотров: 8901 112 Hätäkeskuslaitos
Kiireellisissä tilanteissa soita 112 / In an Emergency Call 112
 
02:36
Suomessa on vain yksi hätänumero, 112. Voit soittaa hätänumeroon 112 maksutta, mistä tahansa puhelimesta ilman suuntanumeroa. 112 toimii kaikissa EU-maissa. Siihen voi soittaa myös ulkomaalaisesta matkapuhelinliittymästä. Et tarvitse ohjetta soittaessasi hätänumeroon 112. Tärkeintä on, että tunnistat kiireellisen hätätilanteen, soitat mahdollisimman nopeasti numeroon 112 ja vastaat sinulle esitettyihin kysymyksiin. Soita hätänumeroon 112, kun kohtaat hätätilanteen tai tarvitset kiireellisesti viranomaisapua paikalle. Soita, kun tiedät tai epäilet hengen, terveyden, omaisuuden tai ympäristön olevan uhattuna tai vaarassa. Älä soita kiireettömissä tilanteissa, kuten kysely- tai tiedustelutarkoituksessa. Muista, turha soitto saattaa viivästyttää hädässä olevan henkilön avunsaantia kohtalokkain seurauksin. Hätänumeron väärästä tai ilkivaltaisesta käytöstä voidaan rangaista. Kun soitat 112, on hyvä tietää sijainti. Mitä tarkemmin sijainti on tiedossa, saadaan apu nopeammin paikalle. Kiinnitä huomiota matkustaessasi, minkä kunnan alueella olet. Lomapaikan sijaintitiedon voit ennalta selvittää sivultamme 112.fi/tiedasijaintisi. Soita hätäpuhelu itse, mikäli mahdollista. Hätäpuhelun vastaanottava päivystäjä kysyy sinulta tietoja avun tarpeen määrittämiseksi. Keskitys kysymyksiin ja vastaa rauhallisesti. Noudata päivystäjän antamia ohjeita. Päivystäjä auttaa ja opastaa sinua jatkotoimissa. Kiireellisessä tapauksessa päivystäjä hälyttää pelastajat jo hätäpuhelun aikana. Onnettomuustilanteissa pysähdy paikalle ja anna hätäkeskuspäivystäjälle tiedot suoraan paikanpäältä. Soita uudelleen, jos tilanne muuttuu. 1 Kiireellinen hätätilanne? 1 Soita 112 2 vastaa kysymyksiin 112 on avun ja turvan ensimmäinen lenkki hätätilanteissa. In Finland there is only one emergency number in use, 112. You can call the emergency number 112 free of charge from any phone with no need for an area code. Emergency number 112 works in all EU countries. You can also call 112 from a foreign mobile phone connection. You do not need instructions to call 112. The most important thing is to identify the urgent emergency, call 112 as soon as possible and answer any questions you may be asked. Call 112 if you are in an emergency or urgently in need of professional help. Call 112 if you know or suspect that somebody's life, health, property or the environment is under threat or in danger. Do not call 112 in non-urgent situations, such as making enquiries. Remember - an unnecessary call may delay help for somebody in an emergency with fatal consequences. Making misquided or hoax calls on the emergency number is a punishable offence. Knowing your location is useful when calling 112. The more detailed the information on your location, the sooner help will arrive. When travelling, pay attention to the municipality you are in. To determine the location of your holiday destination in advance, visit 112.fi/tiedasijaintisi at 112.fi. Whenever possible, make the emergency call yourself. The emergency response centre operator will ask you for details to determine what kind of help is required. Focus on the questions and answer them calmly. Follow the operator's instructions. The operator will guide you and tell you what to do next. In urgent cases, the ERC operator alerts rescuers while the emergency call is in progress. In accidents - Stop and provide the ERC operator with the necessary information on the spot. Call again if the situation changes. 1 Urgent emergency? 1 Call 112. 2 Answer any questions you may be asked. 112 is the key to help and safety in emergencies.
Просмотров: 22972 112 Hätäkeskuslaitos
Hätäkeskuspäivystäjä - Nödcentraloperatör
 
03:35
Hätäkeskuslaitoksessa työskentelevä hätäkeskuspäivystäjä vastaa hätänumeroon 112 tuleviin avunpyyntöihin, jotka voivat koskea meneillään olevaa rikosta tai yleistä järjestystä ja turvallisuutta vaarantavaa tapahtumaa, äkillisesti sairastuneita tai vammautuneita ihmisiä, liikenneonnettomuuksia, tulipaloja tai vaikkapa sosiaalisia hätätilanteita. Hätäpuhelua ei yhdistetä Suomessa eteenpäin muille viranomaisille, vaan numeron 112 kautta hädässä oleva saa sekä poliisin, pelastuksen että sosiaali- ja terveystoimen avun. Tämä Suomen hätäkeskustoimintamalli on kansainvälisesti tarkasteltuna edistyksellinen. Hätäkeskuspäivystäjän tehtävänä on selvittää, mitä on tapahtunut ja missä, mikä on tehtävän riskiluokka sekä hälyttää tarvittaessa auttava viranomainen paikalle. Lisäksi hätäkeskuspäivystäjän on arvioitava potilaan terveydellinen riski tapahtuma- ja tilatietojen avulla, tunnistettava sosiaaliset hätätilanteet sekä pelastus- ja poliisiviranomaisten antaman avun tarve. Työn vaativuuteen kuuluu kriisissä olevan ihmisen kohtaaminen. Päivystäjä antaa soittajalle tarvittaessa ensiapu-, alkusammutus- tai muita toimintaohjeita sekä tukee hälytettyjä yksiköitä tehtävässä. Päivystäjän työ on kolmivuorotyötä. __________________________________________________________________ En nödcentraloperatör som arbetar vid Nödcentralsverket svarar på hjälpbegäran som kommer till nödnumret 112. Nödmeddelandena kan gälla pågående brott, händelser som äventyrar den allmänna ordningen och säkerheten, plötslig sjukdom eller skada, trafikolyckor, eldsvådor eller sociala nödsituationer. I Finland kopplas nödsamtalen inte vidare till andra myndigheter utan den som befinner sig i en nödsituation får hjälp från polisen, räddningsväsendet eller social- och hälsovården via nödnumret 112. Den finländska verksamhetsmodellen är nyskapande i ett internationellt perspektiv. Nödcentralsoperatörens uppgift är att utreda vad som hänt och var det hänt, bedöma uppdragets riskklass och vid behov alarmera den hjälpande myndigheten till platsen. Operatören ska bedöma hälsorisker utifrån information om händelsen och patientens tillstånd, identifiera sociala nödsituationer och bedöma behovet av hjälp från räddnings- och polismyndigheterna. Arbetet kräver förmåga att möta en människa som är i kris. Vid behov ger operatören instruktioner och handledning om första hjälpen, första släckning och andra åtgärder till den som ringer. Operatören ger också stöd till de alarmerade enheterna. Nödcentralsoperatörer arbetar i treskift.
Просмотров: 32813 112 Hätäkeskuslaitos
112 Suomi -sovellus tuo turvaa jo yli miljoonalle ihmiselle
 
01:19
112 Suomi -sovellus tuo turvaa jo yli miljoonalle ihmiselle – raja rikkoutui toukokuussa 2017. 112 Suomi -sovellus nopeuttaa avunsaantia hätätilanteessa
Просмотров: 1886 112 Hätäkeskuslaitos
Hätäkeskuslaitos - Nödcentralsverket (112 Awards Ceremony 2013)
 
02:00
Suomelle kansainvälinen 112-palkinto Hätäkeskuslaitos palkittiin Suomessa tehdystä ansiokkaasta työstä tehokkaan hätäkeskustoiminnan hyväksi. Kansainvälinen palkinto ojennettiin keskiviikkona 17.4.2013 myöhään illalla Riiassa Latviassa. Palkinnon vastaanotti Hätäkeskuslaitoksen johtaja Martti Kunnasvuori. Euroopan hätänumerojärjestö, EENA (the European Emergency Number Association) palkitsee vuosittain yksilöitä ja organisaatioita, jotka ovat tehneet merkittäviä tekoja tai saavuttaneet erinomaisia tuloksia hätänumeroon 112 liittyen. Tämän vuoden palkitsemistilaisuus pidettiin EU Emergencies Workshopissa Riiassa 17.--19.4.2013. Tunnustuksia jaettiin kahdeksassa kategoriassa, ja raadin tekemän esivalinnan jälkeen Suomi oli finaaliehdokkaana kahdessa kategoriassa. Suomen finaaliehdokkaat olivat 112-päivä (Outstanding 112 Education) ja kansallinen hätäkeskusjärjestelmä (Outstanding National 112 System). Raadin ovat muodostaneet EENA:n jäsenistö eli Euroopan eri maiden hätäkeskustoiminnasta vastaavat ammattilaistahot ja kansallinen hätäkeskusjärjestelmä on kategorian pääpalkinto. "Finaalipaikkaan" on valittu kunkin kategorian osalta kaksi eniten ääniä saanutta ehdokasta. EENA:n perustaja ja puheenjohtaja Olivier Paul-Morandinin mukaan kilpailun kärkitaso oli loistavaa. — Toivon mukaan sankarit, jotka tapasimme tänään inspiroivat meitä kaikkia jatkamaan vieläkin turvallisempaan yhteiskuntaan, hän sanoi puheessaan. Suomalainen hätäkeskustoiminta on kansainvälisesti katsottuna edistyksellistä. Muun muassa hätäpuheluiden vastausaika on jo vuosia ollut erinomaisella tasolla. Suomi on myös Euroopan edelläkävijä hätänumeron 112 tunnettuudessa, sillä 96 % suomalaisista tietää, mistä numerosta saa avun. Koko Eurooppaan levinnyt turvallisuuskampanja 112-päivä on myös suomalainen innovaatio. Hätäkeskuslaitoksen johtaja Martti Kunnasvuori korosti kiitospuheessaan koko auttamisen ketjun toimivuutta. — Kunnia palkinnosta kuuluu koko suomalaiselle auttamisen ketjulle, koska ilman aktiivista viranomaisten välistä yhteistyötä ei tehokas 112-toiminta olisi mahdollista. Erityinen kiitos kuuluu tietenkin omalle henkilöstöllemme siitä ansiokkaasta kehitystyöstä, jota meidän 112-toiminnan asiantuntijat ovat viimeisen kymmenen vuoden aikana tehneet Suomen hätäkeskustoiminnan hyväksi. Tämä on myös suuri kunnianosoitus Suomelle, ohjaaville ministeriöillemme sekä poliittisille päättäjille siitä, että Suomen hätäkeskustoiminta on kansainvälisestikin tarkasteltuna edistyksellistä ja hyvin organisoitua, josta omat operatiiviset toiminnan luvut puhuvat puolestaan, iloitsee Kunnasvuori. —Tästä on hyvä jatkaa kehittämistä ja yhteistyötä niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. ********************************************************************* Euroopan hätänumerojärjestö EENA Euroopan hätänumerojärjestö, EENA, the European Emergency Number Association, on kansalaisjärjestö, joka on perustettu 1999 Brysselissä. Järjestön päämääränä on edistää korkealaatuisia 112-palveluita EU:n alueella. EENA:n jäsenistöön kuuluu yli 600 edustajaa 112-toimintaan liittyvistä organisaatioista 43 Euroopan maasta, tekniikan toimittajia, kansainvälisiä järjestöjä ja 26 Euroopan parlamentin jäsentä. Lisätietoa: Palkintoseremoniassa esitetty video suomalaisesta hätäkeskustoiminnasta: http://youtu.be/XVGZ20ZMZO0 EENA 112 Awards 2013, luettelo palkinnon saajista: http://www.eena.org/view/en/112events/Awards/awards2013.html EENA, 112 Awards seremonia 2013: http://www.eena.org/view/en/112events/Awards.html
Просмотров: 6552 112 Hätäkeskuslaitos
Käytä oikein hätänumeroa 112, osa 2
 
00:48
Ikäihmisiä on ennalta rohkaistava soittamaan hätänumeroon 112 aina, kun kyse on kiireellisestä, todellisesta hätätilanteesta. Apu viivästyy aina, kun tällaisessä tilanteessa soittaa ensin sukulaiselle tai ystävälle. Käytä oikein hätänumeroa 112.
Просмотров: 31572 112 Hätäkeskuslaitos
112-rescuebuster opastaa: Ethän kuormita hätänumeroa turhilla puheluilla
 
00:43
Turha soitto saattaa viivästyttää hädässä olevan henkilön avunsaantia kohtalokkain seurauksin. Hätänumeron väärästä tai ilkivaltaisesta käytöstä voidaan rangaista. www.rescuebusters.fi
Просмотров: 3692 112 Hätäkeskuslaitos
Jos hätänumero on ruuhkautunut, älä sulje puhelinta / Om nödnumret är upptaget, avbryt inte samtalet
 
00:49
Älä katkaise puhelua. Olet hätäkeskuksen jonossa. Avbryt inte samtalet. Du är i kö till nödcentralen. Please hold the line. You are in the queue fot the Emergency Response Centre.
Просмотров: 5757 112 Hätäkeskuslaitos
Käytä oikein hätänumeroa 112, osa 4
 
00:52
Hätänumeroon 112 ei tule soittaa kiireettömissä asioissa. Erilaisissa häiriötilanteissa tiedustelusoitot saattavat tukkia hätänumeron. Muista, että turha soitto voi viivästyttää hädässä olevan avunsaantia kohtalokkain seurauksin. Käytä oikein hätänumeroa 112.
Просмотров: 18846 112 Hätäkeskuslaitos
Hätäkeskuslaitoksella on käytössä Smart Locator -paikannuspalvelu
 
02:57
Hätäpuheluiden paikantaminen edistyy askeleen eteenpäin, kun Hätäkeskuslaitoksessa otettiin käyttöön älypuhelimen GPS-sijaintitietoon perustuva Smart Locator -paikannuspalvelu. Palvelu tarjoaa mahdollisuuden muutaman metrin tarkkuudella tehtävään paikannukseen, kun hätäkeskuspäivystäjällä on tarve varmistaa hätäilmoituksen tekijän tarkka sijainti. Lokaliseringen av nödsamtal tog ett stort steg framåt när Nödcentralsverket tog i bruk positioneringstjänsten Smart Locator, som grundar sig på GPS-positionsdata från en smarttelefon. Tjänsten gör det möjligt att lokalisera en telefon med en exakthet på några meter när en nödcentralsoperatör behöver kontrollera den exakta positionen för den som anmäler en nödsituation.
Просмотров: 6638 112 Hätäkeskuslaitos
Hätäkeskuslaitoksen strategia 2016-2020
 
05:11
Hätäkeskuslaitoksen uusi strategia-animaatio on ilmaus siitä, millaiseen tulevaisuuteen virasto tähtää ja millaisten päämäärien toteuttamisella siihen pyritään. Tulevaisuuden strategisilla valinnoilla Hätäkeskuslaitos pyrkii löytämään ratkaisuja, joilla tulevaisuudessa turvataan laadukkaat hätäkeskuspalvelut avun tarvitsijoille sekä hätäkeskustoimintaan osallistuville viranomaisille.
Просмотров: 3295 112 Hätäkeskuslaitos
Sinustako hätäkeskuspäivystäjä?
 
10:17
Videossa kuvataan hätäkeskuspäivystäjän työtä. Vuosi 2005.
Просмотров: 1120 112 Hätäkeskuslaitos
The successfull 112 co-operation in Finland
 
02:01
The Finnish Emergency Response Centre Administration and Police have been rewarded for their effective co-operation and successful rescue of an 8-year-old girl. The natural and seamless co-operation between the Emergency Response Centre and the police was the key to the success of this police-led operation. A central role was also played by the smooth functioning of the assisting technology used. The Emergency Response Centre was able to provide the executive assistance requested very quickly and the spontaneous extra effort made by Emergency Response Centre staff complemented the police's work perfectly.
Просмотров: 1018 112 Hätäkeskuslaitos
112-rescuebuster opastaa: Soita 112 kiireellisessä hätätilanteessa
 
00:55
Kun soitat hätänumeroon 112: - vastaa kysymyksiin - toimi annettujen ohjeiden mukaisesti - lopeta puhelu vasta, kun saat siihen luvan www.rescuebusters.fi
Просмотров: 3452 112 Hätäkeskuslaitos
112 - Eilen, tänään, huomenna (vuosi 2005)
 
11:22
Dokumentti Hätäkeskuslaitoksesta vuodelta 2005. Vuoteen 2001-2006 Suomeen perustettiin 15 valtion hätäkeskusta, jotka korvasivat kunnalliset hälytyskeskukset ja poliisin hälytyskeskukset.
Просмотров: 734 112 Hätäkeskuslaitos
Käytä oikein hätänumeroa 112, osa 5
 
00:49
Älä anna matkapuhelinta lasten leikkeihin. Jos akussa on virtaa, lapsi voi vahingossa leikeissään soittaa 112 - myös ilman SIM-korttia. Muistathan opastaa myös perheen pienimpiä hätänumeron 112 oikeassa käytössä. Käytä oikein hätänumeroa 112.
Просмотров: 20775 112 Hätäkeskuslaitos
Ylen aamu tv  Milloin on syytä soittaa numeroon 112?
 
07:42
Kuvaus Ylen aamu-tv Milloin on syytä soittaa numeroon 112? 🕔7 min 📆to 11.2.2016 ⧖ toistaiseksi 56 katselua 11.2. vietetään hätänumeropäivää. Hyvin suuri osa suomalaisista tuntee hätänumeron, mutta harvempi sitä, että 112 toimii myös EU:n alueella. Hätäkeskuspelveluiden johtaja Marko Nieminen kertoi hätänumeropäivän tapahtumista.
Просмотров: 1518 112 Hätäkeskuslaitos
Käytä oikein hätänumeroa 112, osa 1
 
00:42
Huolehdi, ettei matkapuhelimesi soita vahingossa numeroon 112. Näin voi tapahtua myös näppäinlukituksen ollessa päällä tai saldorajasta huolimatta. Käytä oikein hätänumeroa 112.
Просмотров: 19257 112 Hätäkeskuslaitos
Emergency Response Centre Administration, Finland (112 Awards Ceremony 2013)
 
02:01
"Outstanding National 112 System" Rewards national organisation(s) or institution(s) that have implemented an efficient 112 system, considering technical and operational results. The Emergency Response Centre Administration -- Finland Established in 2001, the Emergency Response Centre Administration is a nationwide public sector organisation consisting of the administrative headquarters in Pori and ERCs located throughout the country. The ERC Administration provides ERC services throughout Finland, excluding the Province of Åland (Ahvenanmaa). The task of the ERC Administration is to receive emergency calls from all over the country that fall within the scope of the rescue, police, social and health services, as well as other information relating to the safety of people, property, and the environment, and to forward their content to the appropriate authorities or partners. A new act on ERC operations (in Finnish) entered into force on 1 January 2011. The new act promotes public safety, reorganises the provision of emergency services and improves their quality and availability. At the moment there are 14 emergency response centres throughout the country. The headquarters in Pori coordinates the operations nationwide and different centres support each others at a certain extent. The calls are not yet overflowed. The current strategy is to build a network of six centres by 2015 and a new ERC IT system to support the new model. The ERC reform completed in Finland within the past 11 years has improved the service for citizens, but ERCA is still trying to ameliorate its services and therefore the next stage of the reform has started. The purpose of the ERC reform is to ensure balanced and higher quality service for citizens and authorities throughout the country. The national and fully integrated 112 services improve the call handling process and the management of all resources required for the accident. The results of ERCA have been very good throughout its history. Answering times have been improving and over 92% of calls are answered within 10 seconds at the moment throughout Finland. The citizens have given very good evaluations of the services in ERCs. The persons with disabilities have been able to contact ERCs with an SMS since the beginning of ERCA and 112 SMS is to be integrated into the new IT system. Caller location properties have been possible from 2005. ERCA can normally handle 112 calls in the national languages Finnish and Swedish (as well as in English), but 112 calls can be handled in many different languages with the help of an interpreter service. ERCA is a forerunner in Europe in many ways when considering the integration of 112 services. ERCA and other agencies work very closely to find out the best solutions to different situations or technical problems. ERCA has also been active in many innovations to improve the awareness of 112 which is at the highest level in Europe. 112 day is a Finnish innovation. ERCA is also given credit for its contribution on education and the ERC operator training is considered of very high quality. ERCA works actively in international co-operation and has a long history with Sweden and Norway in organising the cross-border 112 services in the Lapland area. The 112 Awards Ceremony The 112 Awards Ceremony is organised every year by the European Emergency Number Association. It intends to recognise and congratulate individuals and organisations particularly engaged in improving and promoting the European emergency number 112. The awardees are selected by all EENA members. 112 Awards Ceremony: http://www.eena.org/view/en/112events/Awards.html
Просмотров: 2016 112 Hätäkeskuslaitos
112 Suomi -mobiilisovellus hätäpuhelujen paikannukseen nopeuttaa avunsaantia hätätilanteessa
 
02:32
Hätäkeskuspalvelujen johtaja Marko Nieminen kertoo, että Digian kehittämä 112 Suomi -sovellus mahdollistaa soittajan sijaintitiedon välittymisen automaattisesti hätäkeskuspäivystäjälle. Sovellus on tehty yhteistyössä Hätäkeskuslaitoksen kanssa ja Hätäkeskuslaitos suosittelee sovelluksen lataamista. Video: Digia
Просмотров: 3479 112 Hätäkeskuslaitos
Kiireellisissä tilanteissa soita 112 / I brådskande situationer, ring 112
 
02:36
Suomessa on vain yksi hätänumero, 112. Voit soittaa hätänumeroon 112 maksutta, mistä tahansa puhelimesta ilman suuntanumeroa. 112 toimii kaikissa EU-maissa. Siihen voi soittaa myös ulkomaalaisesta matkapuhelinliittymästä. Et tarvitse ohjetta soittaessasi hätänumeroon 112. Tärkeintä on, että tunnistat kiireellisen hätätilanteen, soitat mahdollisimman nopeasti numeroon 112 ja vastaat sinulle esitettyihin kysymyksiin. Soita hätänumeroon 112, kun kohtaat hätätilanteen tai tarvitset kiireellisesti viranomaisapua paikalle. Soita, kun tiedät tai epäilet hengen, terveyden, omaisuuden tai ympäristön olevan uhattuna tai vaarassa. Älä soita kiireettömissä tilanteissa, kuten kysely- tai tiedustelutarkoituksessa. Muista, turha soitto saattaa viivästyttää hädässä olevan henkilön avunsaantia kohtalokkain seurauksin. Hätänumeron väärästä tai ilkivaltaisesta käytöstä voidaan rangaista. Kun soitat 112, on hyvä tietää sijainti. Mitä tarkemmin sijainti on tiedossa, saadaan apu nopeammin paikalle. Kiinnitä huomiota matkustaessasi, minkä kunnan alueella olet. Lomapaikan sijaintitiedon voit ennalta selvittää sivultamme 112.fi/tiedasijaintisi. Soita hätäpuhelu itse, mikäli mahdollista. Hätäpuhelun vastaanottava päivystäjä kysyy sinulta tietoja avun tarpeen määrittämiseksi. Keskitys kysymyksiin ja vastaa rauhallisesti. Noudata päivystäjän antamia ohjeita. Päivystäjä auttaa ja opastaa sinua jatkotoimissa. Kiireellisessä tapauksessa päivystäjä hälyttää pelastajat jo hätäpuhelun aikana. Onnettomuustilanteissa pysähdy paikalle ja anna hätäkeskuspäivystäjälle tiedot suoraan paikanpäältä. Soita uudelleen, jos tilanne muuttuu. 1 Kiireellinen hätätilanne? 1 Soita 112 2 vastaa kysymyksiin 112 on avun ja turvan ensimmäinen lenkki hätätilanteissa. In Finland används endast ett nödnummer, 112. Du kan ringa nödnumret 112 avgifts från vilken telefon. 112 fungerar i alla EU-länder. Dit kan du ringa också från ett utländskt mobilabonnemang. Du behöver ingen anvisning för att ringa nödnumret 112. Det viktigaste är att du känner igen en nödsituation, ringer till numret 112 så snabbt som möjligt och besvarar frågorna som ställs till dig. Ring nödnumret 112 när du möter en nödsituation eller har ett brådskande behov av myndighetshjälp till platsen. Ring när du vet eller misstänker att det föreligger hot mot eller fara för liv, hälsa, egendom eller miljön. Ring inte om situationen inte är brådskande, såsom i syfte att ställa frågor. Kom ihåg - onödiga samtal kan fördröja hjälp till nödställda personer, med ödesdigra följder. Felaktig användning av nödnumret eller okynneslarm kan bestraffas. Det är bra att veta din position när du ringer 112. Ju mer exakt positionen är känd, desto snabbare kommer hjälpen fram. När du reser, håll reda på i vilken kommun du befinner dig. Uppgift om en semesterplats får du i förväg från våra sidor 112.fi/tiedasijaintisi. Ring nödsamtalet själv, om det är möjligt. Nödsamtalsoperatören ställer frågor till dig för att kunna bedöma hjälpbehovet. Koncentrera dig på frågorna och svara lugnt. Följ operatörens anvisningar. Operatören hjälper och vägleder dig i de fortsatta åtgärderna. I brådskande fall larmar operatören räddningspersonalen redan under pågående nödsamtal. I olyckssituationer - stanna kvar på platsen och ge nödcentraloperatören alla uppgifter direkt från olycksplatsen. Ring på nytt om situationen förändras. 1 Brådskande nödsituation? 1 Ring 112. 2 Svara på frågorna. 112 är den första länken till hjälp och skydd i en nödsituation.
Просмотров: 16841 112 Hätäkeskuslaitos
Kuinka Smart Locator toimii?
 
01:56
Hätäpuheluiden paikantaminen edistyy askeleen eteenpäin, kun Hätäkeskuslaitoksessa otettiin käyttöön älypuhelimen GPS-sijaintitietoon perustuva Smart Locator -paikannuspalvelu. Palvelu tarjoaa mahdollisuuden muutaman metrin tarkkuudella tehtävään paikannukseen, kun hätäkeskuspäivystäjällä on tarve varmistaa hätäilmoituksen tekijän tarkka sijainti. Lokaliseringen av nödsamtal tog ett stort steg framåt när Nödcentralsverket tog i bruk positioneringstjänsten Smart Locator, som grundar sig på GPS-positionsdata från en smarttelefon. Tjänsten gör det möjligt att lokalisera en telefon med en exakthet på några meter när en nödcentralsoperatör behöver kontrollera den exakta positionen för den som anmäler en nödsituation.
Просмотров: 5888 112 Hätäkeskuslaitos
Häirikkösoitto hätänumeroon, osa 1
 
00:31
RIKOS: Mies, 46 v, soitti kahden viikon aikana turhaan 52 kertaa hätäkeskukseen halutessaan juttuseuraa. Turha soitto saattaa viivästyttää hädässä oleva henkilön avunsaantia kohtalokkain seurauksin. Käytä oikein hätänumeroa 112.
Просмотров: 12700 112 Hätäkeskuslaitos
Käytä oikein hätänumeroa 112, osa 3
 
00:40
Hätänumeroon 112 ei tule soittaa pilailutarkoituksessa. Hätäkeskuksen on tarkoitus palvella ihmisiä kiireellisessä hätätilanteessa ja välittää tarvittavaa viranomaisapua avuntarvitsijalle. Hätänumeron väärästä tai ilkivaltaisesta käytöstä voidaan rangaista. Käytä oikein hätänumeroa 112.
Просмотров: 23150 112 Hätäkeskuslaitos
Näin lähetät hätätekstiviestin
 
04:01
Hätäilmoituksen voi tehdä tekstiviestillä hätänumeroon 112. Hätätekstiviestin voi lähettää kiireellisissä hätätilanteissa, kun henki, terveys, omaisuus tai ympäristö on vaarassa. Hätätekstiviestien käyttö on suunnattu ensisijaisesti henkilöille, jotka eivät kuule tai pysty tuottamaan puhetta. Hätätekstiviestin voi lähettää vain sellaisesta puhelinnumerosta, mikä on rekisteröity etukäteen. Ennakkorekisteröinti tehdään suomi.fi-sivustolla. Hätäkeskuspäivystäjä kysyy tekstiviesteissä avuntarvitsijalta samat perustiedot kuin hätäpuhelun aikana ja tekee lain mukaisen riskinarvion avun välittämisestä
Просмотров: 2204 112 Hätäkeskuslaitos
112-sarjan kolmas tuotantokausi alkaa 19.9.2017
 
00:54
Hätäkeskustoimintaa voi seurata 112-sarjassa Subilta tiistaisin klo 21.
Просмотров: 3225 112 Hätäkeskuslaitos
Hätänumero 112 toimii kaikissa EU-maissa
 
00:31
112 on numero, johon voit soittaa hätäpuheluja kaikkialla EU-alueella niin kiinteistä puhelimista kuin matkapuhelimistakin ilmaiseksi. Hätänumero 112 toimii kaikissa EU-maissa.
Просмотров: 5570 112 Hätäkeskuslaitos
112-sarjan Salla esittäytyy
 
00:39
112-sarjan kolmannen tuotantokauden jaksot nähdään MTV3-kanavalla 19.9.2017 alkaen tiistaisin klo 21. Sarja esittelee katsojille sen auttamisen ketjun, joka käynnistyy, kun kansalainen soittaa 112 numeroon hätätilanteessa.
Просмотров: 1533 112 Hätäkeskuslaitos
ERC Administration strategy 2016–2020
 
05:11
By 2020, we will produce high-quality ERC services with the help of network-based operations and modern technology.
Просмотров: 448 112 Hätäkeskuslaitos
Lataa 112 Suomi -sovellus
 
00:31
Elä turvallista digiarkea. Henkilökohtaista varautumista on myös 112 Suomi -sovelluksen lataaminen puhelimeen ennalta, eikä vasta hätätilanteen sattuessa. Muista myös soittaa hätäpuhelu sovelluksen kautta, jotta sijaintitieto siirtyy automaattisesti hätäkeskukseen.
Просмотров: 3691 112 Hätäkeskuslaitos
Introducing ERICA
 
02:41
Video is in English
Просмотров: 1713 112 Hätäkeskuslaitos
Vuosikertomus 2013: Hätäkeskuspalveluiden johtaja Marko Nieminen
 
03:44
Hätäkeskuslaitoksen vuosikertomus 2013 Hätäkeskuspalvelut, Marko Nieminen, osaston johtaja
Просмотров: 1171 112 Hätäkeskuslaitos
Häirikkösoitto hätänumeroon, osa 2
 
00:31
RIKOS: Nainen, 44 v, soitti turhaan hätäkeskukseen 12 042 kertaa viiden kuukauden aikana. TUOMIO: Törkeä tietoliikenteen häirintä, vuosi ehdotonta vankeutta. Turha soitto saattaa viivästyttää hädässä oleva henkilön avunsaantia kohtalokkain seurauksin. Käytä oikein hätänumeroa 112.
Просмотров: 24157 112 Hätäkeskuslaitos
Hätäkeskuslaitos ja Digia
 
03:01
112 Suomi -sovellus julkaistiin kesällä 2015. Hätäkeskuspalveluiden johtaja Marko Nieminen kertoo sovelluksen kokemuksista.
Просмотров: 594 112 Hätäkeskuslaitos
Hätäkeskuslaitos #SaankoPelastaa -tapahtumassa 12.7.2017
 
00:57
#SaankoPelastaa-tapahtuman juontaneilla Duudsonien HP:lla ja Jarpillakin on 112 Suomi -sovellus. Onhan myös sinulla? Videolla tunnelmia vuoden 2017 #SaankoPelastaa tapahtumasta.
Просмотров: 866 112 Hätäkeskuslaitos
Vuosikertomus 2012: teknisten palvelujen johtaja Aaltonen Jukka
 
02:48
Vuosikertomus 2012: teknisten palvelujen johtaja Aaltonen Jukka Uusi operatiivinen tietojärjestelmä nimettiin Ericaksi Teknisten palvelujen johtaja Jukka Aaltosen mukaan Etelä-Savon, Kaakkois-Suomen, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon hätäkeskusten tekninen yhdistäminen Kuopion hätäkeskukseksi marras-joulukuun vaihteessa työllisti paljon Hätäkeskuslaitosta vuonna 2012. -- Hätäkeskusten yhdistäminen kuitenkin onnistui teknisesti erittäin hyvin. Uusittu ELS- laitteisto ja yhdistetty tietokanta saatiin onnistuneesti käyttöön ja uusi Kuopion hätäkeskus toimi ilman teknisiä ongelmia, Aaltonen toteaa. Hätäkeskuslaitoksen tekniikassa ei vuoden 2012 ilmennyt hätäilmoitusten vastaanoton ja tehtävien välittämisen kokonaan estävää vikaa tai häiriötä. Syksyllä 2012 Hätäkeskuslaitoksessa ilmeni kuitenkin kaksi merkittävää tietojärjestelmän toimintahäiriötä: lähiverkon kytkinviat Kaakkois-Suomen ja Varsinais-Suomen hätäkeskuksissa. Vikojen aikana hätäkeskuspäivystystoimintaa ei voitu tehdä tietokoneavusteisesti. Vaikka hätäkeskuksissa oli kytkinvikoja ja niistä johtuvia tietojärjestelmän käyttökatkoja, ei hätäpuhelujen käsittely ja tehtävien välittäminen ollut kokonaan estynyt missään vaiheessa. Kytkinverkon laitteet olivat ikääntyneitä ja ne vaihdettiin uusiin vuoden lopussa. Ketterillä menetelmillä kohti päämäärää Erica otetaan käyttöön vuonna 2015. Hätäkeskuslaitoksen uuden tietojärjestelmän toimittaja on suomalainen Insta DefSec Oy. Aaltosen mukaan tietojärjestelmää kehitetään ketterillä menetelmillä. -- Ketterät menetelmät pyrkivät minimoimaan riskejä jakamalla ohjelmistokehityksen lyhyisiin kehitysvaiheisiin, jotka kestävät tyypillisesti kahdesta neljään viikkoa.  Menetelmän ansioista pystytään muutoksiin reagoimaan nopeasti. Koska menetelmä edellyttää asiakkaan tiivistä mukana oloa joka vaiheessa, tietävät kaikki hankkeessa mukana olevat koko ajan, millainen uudesta hätäkeskustietojärjestelmästä on tulossa, hän sanoo. Insta DefSec Oy:n toimitaloon Tampereelle, on rakennettu järjestelmän tuotekehitys- ja testausympäristö, jota kutsutaan häke nollaksi (häke#0). Aaltonen kertoo, että testausympäristössä pystytään simuloimaan hätäkeskustoimintoja. -- Hätäkeskustietojärjestelmän kehittämistä ja käyttöönoton etenemistä koordinoiva hätäkeskustoiminnan ja tietotekniikan kehittämishanke (TOTI) on ollut toiminnassa vuodesta 2008 asti. Hanke kulminoituu siihen, että Hätäkeskuslaitos saa uuden tietojärjestelmän.
Просмотров: 236 112 Hätäkeskuslaitos
Näin rekisteröidyt hätätekstiviestipalvelun käyttäjäksi
 
03:21
Hätätekstiviestin voi lähettää vain sellaisesta puhelinnumerosta, mikä on rekisteröity etukäteen. Ennakkorekisteröinti tehdään suomi.fi-sivustolla. Rekisteröityminen edellyttää vahvaa tunnistautumista esimerkiksi pankkitunnuksia käyttäen. Käyttäjän tulee ennakkorekisteröitymisen yhteydessä hyväksyä käyttöehdot. Ilman ennakkorekisteröitymistä hätätekstiviesti ei saavu hätäilmoitusjonoon. Hätätekstiviestien käyttö on suunnattu ensisijaisesti henkilöille, jotka eivät kuule tai pysty tuottamaan puhetta. Rekisteröidy: https://www.suomi.fi/palvelut/b754488f-016d-472e-bc56-74c25a5b457c
Просмотров: 1426 112 Hätäkeskuslaitos
112-sarjan Marcus esittäytyy
 
00:34
112-sarjan kolmannen tuotantokauden jaksot nähdään Subilla 19.9.2017 alkaen tiistaisin klo 21. Sarja esittelee katsojille sen auttamisen ketjun, joka käynnistyy, kun kansalainen soittaa 112 numeroon hätätilanteessa.
Просмотров: 777 112 Hätäkeskuslaitos
Onödiga Nödsamtal, Part 1
 
00:31
BROTT: Man, 46 år, ringt 52 onödiga nödsamtal till nödcentralen under två veckor för att ha någon att tala med. DOM: Grovt störande av post- och teletrafik, 20 dagsböter. Använd nödnumret 112 rätt. Nödcentralsverket, Finland.
Просмотров: 900 112 Hätäkeskuslaitos
112-sarjan Tuuli esittäytyy
 
00:35
112-sarjan kolmannen tuotantokauden jaksot nähdään Subilla 19.9.2017 alkaen tiistaisin klo 21. Sarja esittelee katsojille sen auttamisen ketjun, joka käynnistyy, kun kansalainen soittaa 112 numeroon hätätilanteessa.
Просмотров: 1557 112 Hätäkeskuslaitos
Jokilaaksojen hätäkeskus
 
17:13
Hätäkeskustyön ammattilaiset kertovat Jokilaaksojen hätäkeskuksen historian vaiheita palolaitosten valvontakeskuksista Hätäkeskuslaitoksen perustamiseen. Haastatellut henkilöt kuvailevat, minkälaista hätäkeskustyö oli ennen vuotta 2005. (Vuosi 2005)
Просмотров: 278 112 Hätäkeskuslaitos
Emergency number 112 also operational in all EU countries
 
00:31
You may call 112 from any phone without dialling an area code. Emergency Response Centre Administration, Finland.
Просмотров: 1036 112 Hätäkeskuslaitos
Så här skickar du ett nödtextmeddelande
 
04:07
Ett nödmeddelande kan vid behov sändas per SMS till nödnumret 112. Nödtextmeddelanden kan endast sändas i akuta nödsituationer då det föreligger fara för liv, hälsa, egendom eller miljö. Tjänsten för nödtextmeddelanden är främst avsedd för personer som har nedsatt hörsel eller talhämning. Ett nödtextmeddelande kan endast sändas från ett telefonnummer som har registrerats på förhand. Förhandsregistreringen kan göras på webbplatsen suomi.fi som upprätthålls av Befolkningsregistercentralen. I ett textmeddelande måste nödcentralsoperatören ställa den hjälpbehövande samma frågor som under ett nödsamtal och göra den lagstadgade riskbedömningen för förmedlingen av hjälp. För att försäkra sig om att få hjälp i rask takt lönar det sig att lämna så mycket information som möjligt redan i det första meddelandet.
Просмотров: 185 112 Hätäkeskuslaitos
Onödiga Nödsamtal, Part 2
 
00:31
BROTT: Kvinna, 44 år, ringer 12 042 gånger till nödcentralen utan orsak under fem månader. DOM: Grovt störande av post- och teletrafik, ett års ovillkorlig fängelsedom. Använd nödnumret 112 rätt. Nödcentralsverket, Finland.
Просмотров: 1017 112 Hätäkeskuslaitos
112-sarjan Miia esittäytyy
 
00:30
112-sarjan kolmannen tuotantokauden jaksot nähdään MTV3-kanavalla 19.9.2017 alkaen tiistaisin klo 21. Sarja esittelee katsojille sen auttamisen ketjun, joka käynnistyy, kun kansalainen soittaa 112 numeroon hätätilanteessa.
Просмотров: 1116 112 Hätäkeskuslaitos